Công ty Dược liệu Tô Trang

Công ty TNHH Dược liệu Tô Trang congtyduoclieutotrang@gmail.com   0938.060.368   ENVI

  • CHÍNH SÁCH
  • Dược liệu Tô Trang - Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

Giới thiệu

Chính sách Bảo mật này mô tả cách thức thu thập, sử dụng, bảo vệ và tiết lộ thông tin của người dùng khi truy cập vào website https://duoclieutotrang.vn (sau đây gọi là “website”). Trang chính sách này được áp dụng cho website và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi website https://duoclieutotrang.vn.

Thu thập thông tin

Khi sử dụng website, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian truy cập và các trang đã xem. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hành vi người dùng trên website, chẳng hạn như số lần truy cập, thời gian truy cập, các trang được truy cập và liên kết được bấm vào.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập từ người dùng để cung cấp và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để liên hệ với người dùng, ví dụ như để cung cấp thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ mới hoặc để hỏi ý kiến của họ về website của chúng tôi.

Bảo vệ thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của người dùng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin của người dùng khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc hủy hoại thông tin.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba trừ khi được sự đồng ý của người dùng hoặc nếu cần thiết để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu bởi người dùng.

Sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để giúp website hoạt động tốt hơn và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người dùng khi truy cập vào website và cho phép website nhận biết người dùng khi họ trở lại website. Người dùng có thể chọn từ chối hoặc tắt cookie trên trình duyệt của mình, tuy nhiên điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của họ trên website.

Liên kết đến các trang web bên ngoài

Website có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách này và Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email bạn đã đăng ký hoặc bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi.

Những thay đổi quan trọng sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày thông báo đó. Những thay đổi hoặc giải thích không quan trọng sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Bạn nên kiểm tra định kỳ trang web và trang bảo mật này để biết các bản cập nhật.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi info@duoclieutotrang.vn.

Xin cảm ơn bạn đã sử dụng website của chúng tôi và đọc các chính sách bảo mật và quyền riêng tư này.


Privacy Policy

Welcome to duoclieutotrang.vn (the "Website"). This Privacy Policy outlines our practices with respect to collecting, using, and protecting personal information that we may obtain from you through the Website. By using the Website, you consent to the terms of this Privacy Policy.

Collection of Personal Information

We may collect personal information from you when you visit the Website, fill out a form, or interact with the Website in any other way. The information we collect may include your name, email address, phone number, and other information that you voluntarily provide to us.

Use of Personal Information

We may use the personal information we collect to communicate with you, provide you with services, respond to your inquiries, or improve our Website. We may also use the information to send you newsletters, marketing materials, or other communications that may be of interest to you. If you do not wish to receive these communications, you can unsubscribe by following the instructions provided in the communication.

Protection of Personal Information

We take the protection of personal information very seriously. We have implemented a variety of technical, administrative, and physical safeguards to protect the personal information we collect from unauthorized access, use, or disclosure. However, no system can guarantee 100% security, and we cannot guarantee the security of your personal information.

Sharing of Personal Information

We do not sell or rent your personal information to third parties. We may share your personal information with our affiliates or service providers who help us with our business operations. We may also share your information if we are required to do so by law or in connection with a legal proceeding.

Children's Privacy

Our Website is not intended for use by children under the age of 13. We do not knowingly collect personal information from children under the age of 13. If we become aware that we have collected personal information from a child under the age of 13, we will promptly delete that information from our records.

Use of Cookies

The Website may use cookies to enhance the user experience and enable the Website to recognize users when they return to the Website. Users may choose to decline or disable cookies in their web browser settings, but this may affect their experience on the Website.

Links to External Websites

The Website may contain links to external websites. We are not responsible for the content or privacy policies of these websites.

Changes to this Privacy Policy

We may update this Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting a notice on the Website or sending you an email.

Contact Us

If you have any questions or requests regarding this Privacy Policy, please contact us at info@duoclieutotrang.vn.

Thank you for using our Website and reading this Privacy Policy.

  MENU