Công ty Dược liệu Tô Trang

Công ty TNHH Dược liệu Tô Trang congtyduoclieutotrang@gmail.com   0938.060.368   ENVI

  • CHÍNH SÁCH
  • Dược liệu Tô Trang - Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Xin chào và cảm ơn bạn đã truy cập vào trang web duoclieutotrang.vn ("Website"). Với việc truy cập và sử dụng Website này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được mô tả dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không truy cập và sử dụng Website.

Mục đích của Website

Website được cung cấp để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Công ty TNHH Dược Liệu Tô Trang (sau đây được gọi là "chúng tôi") và cho phép người dùng mua các sản phẩm và dịch vụ này trực tuyến. Website được thiết kế để sử dụng cho mục đích thông tin và giao dịch thương mại.

Sản phẩm và dịch vụ

Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên Website có sẵn dưới dạng thông tin và có thể được mua trực tuyến. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên Website phù hợp với mục đích cụ thể của bạn hoặc rằng chúng sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung và thông tin được cung cấp trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu tượng, đồ họa, âm thanh, video, tài liệu, sản phẩm, dịch vụ và thiết kế, là tài sản của chúng tôi hoặc các bên thứ ba mà chúng tôi có thẩm quyền sở hữu. Bạn không được sử dụng, sao chép hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào trên Website mà không được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi hoặc chủ sở hữu.

Quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật và Quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên Website. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng Website hoặc các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên Website.

 

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào và sẽ công bố các thay đổi này trên Website. Bằng cách tiếp tục sử dụng Website sau khi các thay đổi được công bố, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện mới.

 

Giải quyết tranh chấp

Các tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng hoặc liên quan đến Website này sẽ được giải quyết theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào sẽ được giải quyết thông qua các biện pháp hòa giải trước khi đưa ra tòa án.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi info@duoclieutotrang.vn.

Xin cảm ơn bạn đã sử dụng website của chúng tôi và đọc các điều khoản sử dụng này.

  MENU