Công ty Dược liệu Tô Trang

Công ty TNHH Dược liệu Tô Trang congtyduoclieutotrang@gmail.com   0938.060.368   ENVI

  • CHÍNH SÁCH
  • Dược liệu Tô Trang - Chính sách Dịch vụ

Chính sách Dịch vụ

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản:

Mô tả dịch vụ

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm cung cấp các sản phẩm dược liệu tự nhiên và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe liên quan.

Điều khoản sử dụng

Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này và tất cả các quy định pháp lý liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn cam kết rằng bạn sẽ không sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích phi pháp hoặc bất hợp pháp nào.

Quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi giữ bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các sản phẩm, dịch vụ, nội dung, tài liệu và thông tin được cung cấp trên Website và dịch vụ của chúng tôi.

Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập Website của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo rằng dịch vụ của chúng tôi hoạt động liên tục và không bị gián đoạn hoặc lỗi.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào và bạn nên xem lại trang này thường xuyên để cập nhật các thay đổi.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong chính sách dịch vụ của chúng tôi, bạn nên ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi và truy cập trang web khác.

  MENU